Najčešća pitanja

1. Podiže li podno grijanje prašinu ?

Ne podiže. Podno grijanje radi na znatno nižim temperaturama od radijatora. Stoga je razlika tlakova između stropa i poda mala, pa ne dolazi do stvaranja ciklona zraka, koji podiže prašinu.  Pored toga, nema pregrijavanja zraka, što za posljedicu ima suhi zrak. Stoga se podno grijanje  preporuča kao najzdravije. Posebno odgovara osobama alergičnima na prašinu, ili koje imaju respiratorne probleme.

2. Može li se parket koristiti kao podna obloga?

Može i to sve vrste parketa. Važno je jedino da je parket pravilno osušen na 8-9% vlage. Podno grijanje se najbolje kombinira s parketom debljine do 15 mm . Važno je prilikom projektiranja uzeti u obzir da se stavlja takav parket i sustav će funkcionirati

3. Da li je podno grijanje nezdravo za noge?

Nije. Podno grijanje se projektira tako da temperatura poda bude 23-25 C u dnevnim prostorijama, a u kupaonici najviše 29 C. To su temperature tla u proljeće, odnosno ljeti. A tada hodamo u tenisicama i temperatura okoline stopala bude 37 C, bez posljedica. To su idealne temperature za stopala.
Ukoliko se podno grijanje polaže/postavlja nestručno, dolazi do vrućih ili prehladnih podova, što jasno utjeće na korisnika. Stoga podne sustave radite s profesionalcima.

4. Koje su temperature polaznog voda?

U podno grijanje ulazimo s temperaturama vode maksimalno 30-45 C. Dakle riječ je o niskotemperaturnom sustavu.

5. Koji kotlovi/izvori topline su pogodni za podno grijanje?

Svi izvori topline (energenti) su odgovarajući. Kako je podno grijanje niskotemperaturno, idealno je za kondnzacijske kotlove, kad je riječ o plinu. Također je izvrsno iskombinirati podno grijanje sa obnovljivim izvorima poput solarnih kolektora ili dizalica topline.

6. Od kojih su materijala cijevi za podno grijanje?

Cijevi su od plastičnih materijala, najčešće tzv. PE-X materijal. Na sebi imaju zaštitni film protiv prodora kisika kroz cijev u vodu. Tako sprječavamo zastoje u radu pumpe i funkcioniranju sustava. Postoji razlika u kvaliteti samih cijevi. PE-Xa cijevi su najkvalitetnije i najpozdanije, zatim slijede PE-Xc, PE-Xdd

7. Gdje se postavljaju cijevi?

Postavljaju se u estrih cementnu smjesu, a iznad toplinske izolacije (EPS). Ukoliko je riječ o suhim podovima, postavljaju se unutar toplinske izolacije, u metalne provodnike topline.

8. Zašto se razlikuju ponude podnog grijanja (toplovodnog) po cijeni?

Glavna razlika je u korištenom  materijalu i projektiranju.

Najveća razlika nastaje zbog stručnosti osobe koja projektira podno grijanje. Ako to rade osobe koje ne uzimaju u obzir toplinske gubitke objekta (a svaki objekt je jedinstven), tada će najbolja zgrada imati isto grijanje kao i najlošija. Rezultat će biti loš i vidjet će se u neugodnom ambijentu za korisnika. Uvijek je preporuka da se napravi toplinska analiza objekta i zatim projektira grijanje, prema pravilima struke. To je inženjerski posao.

Lošije cijevi su jeftinije. Naizgled je svaka cijev ista, ali neke traju preko 60 godina poput PE-Xa, dok druge imaju garanciju na 10 godina PE-Xc, PE-Xdd. Kuća svakako traje više desetljeća, i dobro je napraviti kvalitetan izbor cijevi koji odgovara vašim ciljevima.

Razlika je i u gustoći postavljanja cijevi, odnosno njihovoj ukupnoj duljini. Manje cijevi znači da polazne temperature vode su više, što znači da će vam troškovi grijanja biti viši. Isplativo je napraviti razvod s više cijevi, jer će vam se isplatiti već nakon par godina.

Dobra regulacija sustava često se zamjenjuje lošom, što je u startu pogodno za korisnika, zbog nižih troškova ulaganja. Posljedice su loše temperirani prostori i povećani troškovi grijanja.

9. Što je električno podno grijanje?

Za razliku od klasičnog, s cijevima kroz koje struji topla voda, električno podno grijanje se sastoji od mreže elektrootpornih vodiča. Prolaskom struje zagrijavaju se i odašilju toplinu. Pogodni su za male kvadrature (kupaonica, WC, soba), ali neekonomični po potrošnji energenta. Nije moguće hladiti prostor tim sustavom

10. Koje su prednosti podnog vodenog grijanja u odnosu na žičano-električno?

Kod podnog vodenog grijanja imamo izbor nekoliko izvora nerergije: plin, kruta goriva, solarno grijanje, dizalice topline, nafta, struja. Kod električnog podnog imamo samo (skupu) struju.
Sustav vodenog podnog grijanja  može se koristiti i za hlađenje, što nije moguće kod električnog grijanja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *